04/01/2020

Laat ze er warmpjes bijzitten

< Terug naar nieuws

In het asiel krijgt ze van ons en de vrijwilligers de warmte en de aandacht die ze nodig heeft. De warmte in haar hondenkennel laat echter nog behoorlijk te wensen over.
Het huidige verwarmingssysteem is niet toereikend om de vertrekken voldoende
te verwarmen en we zijn genoodzaakt efficiëntere maatregelen te treffen die niet alleen het dierenwelzijn maar ook onze planeet ten goede komen.
Door het plaatsen van infrarood warmtepanelen boven de mand in de verblijven creëren we een  behaaglijk CO2-neutraal warm plekje voor Grace en alle andere asielhonden.

Daar hebben we uw hulp bij nodig!

Samen met u kunnen we het verblijf voor de honden optimaliseren maar ook het duurzaam ondernemen verder uitbouwen door het reduceren van de CO2-uitstoot en het realiseren van een forse besparing op de stookkosten! Uiteindelijk kunnen we dit geld weer besteden aan onze dieren.

Hoe fijn zou het zijn als we het plaatsen van de infrarood warmtepanelen deze winter al kunnen realiseren!

GEEFT U UW WARMTE DOOR DEZE WINTER?

Met een bijdrage van € 17,50 geeft u een deel van een warmtepaneel in de kennel van Grace en al haar hondenvrienden in het Haags Dierencentrum. Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL05INGB0004 4181 83  – t.n.v. Stichting Haags Dierencentrum – o.v.v. ‘Warmtepaneel’

Namens Grace en alle asieldieren heel hartelijk bedankt!