Over ons

Missie

Het Haags Dierencentrum vindt dat iedere hond of kat de verzorging en leefomgeving verdient die bij het dier past.

Daarom verenigen we onze krachten voor de opvang van thuisloze honden en katten.  Waar afstand van wordt gedaan of die zwervend worden aangetroffen in de regio Den Haag. De behoeften van ieder afzonderlijk dier is onze leidraad voor de verzorging, (eventuele) training en bij het vinden van een geschikte nieuwe baas.

We geven de toekomstige baas eerlijke informatie over het karakter en de behoeften van dit dier. Zodat het ook na plaatsing de verzorging en leefomgeving krijgt die het nodig heeft.

Wij werken hieraan vanuit de volgende waarden:

Toegankelijk

Ook honden en katten met probleemgedrag, een medische achtergrond of dieren op leeftijd,  zijn bij ons welkom.

Saamhorig

Met grote passie werken beroepskrachten en vrijwilligers gezamenlijk aan onze missie. Samen met onze klanten, ondersteuners en de Haagse samenleving  zijn wij in staat de continuïteit van het Haags Dierencentrum te waarborgen.

Voor vele toekomstige eigenaren brengen onze dieren geluk, blijdschap, een invulling tegen eenzaamheid, meer beweging, sociale contacten en het gevoel voor iemand te zorgen. Naast dierenwelzijn staat mensenwelzijn voorop. Het Haags Dierencentrum; voor mens en dier!

Zorgzaam

We streven naar de beste zorg en verpleging voor zowel asiel- als pensiondieren.

Deskundig

Wij informeren klanten op basis van onze jarenlange expertise op het gebied van dierenwelzijn, medische- en psychische gezondheid van honden of katten. Onze kennis onderhouden en vergroten wij door samen te werken met gerenommeerde partijen op dit gebied.

 

Visie

Lang niet altijd zijn eigenaren van gezelschapsdieren zich bewust van de verplichtingen en de voortdurende begeleiding en zorg die een gezelschapsdier met zich mee brengt. Als gevolg hiervan komen vele honden en katten als zwerf- of afstandsdier bij het Haags Dierencentrum binnen, dikwijls met gedragsproblemen.

Door middel van voorlichting geeft het Haags Dierencentrum inzicht in alle aspecten die zich voordoen bij de aanschaf en verzorging van een hond en/of kat. Door educatie en begeleiding in de opvoeding voorkomt het Haags Dierencentrum voortijdig gedragsproblemen en afstand.

Het Haags Dierencentrum gelooft in een opvoeding die  gebaseerd is op vertrouwen en positieve bevestiging. Om deze rol optimaal te vervullen investeert het Haags Dierencentrum in het opleiden van betaald en onbetaald personeel.

Het Haags Dierencentrum is van mening dat gezelschapsdieren een positieve uitwerking hebben op de emotionele en sociale gemoedstoestand van mensen.

Het Haags Dierencentrum ziet het als haar taak om mens en dier met elkaar te verbinden. En om ook een belangrijke rol te vervullen in mensenwelzijn.