fbpx

Klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over de dienstverlening van het Haags Dierencentrum kun je een klacht indienen. Je kunt je wenden tot het Bestuur, dit kan per brief, mail of telefonisch. Het Bestuur zal de klacht in behandeling nemen.

Wij trachten binnen veertien dagen na ontvangst een reactie op de klacht te geven. Indien nodig zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

 

Als het een klacht omtrent de gezondheid van een geadopteerde hond of kat betreft, zal de assistente van de dierenarts of de dierenarts de klacht in behandeling nemen.

Betreft het een klacht over het Bestuur, dan kan men zich per brief wenden tot de Raad van Toezicht, de heer J. Willems, Stichting Haags Dierencentrum, Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag. De reactietermijn is een maand.