Belastingvrij schenken

Periodieke gift

Steun je het Haags Dierencentrum al of ben je dit van plan? Daar zijn wij heel blij mee. Maar weet je ook dat je eenvoudig kunt profiteren van belastingvoordeel? Je kunt giften die je als periodieke schenking aan een ANBI doet namelijk volledig aftrekken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan het Haags Dierencentrum. Je mag zelf weten of je je jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt. Je betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je met het Haags Dierencentrum sluit waarin ook is opgenomen wanneer deze stopt.
  • Je krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

 Hoe werkt het?

Je gaat met het Haags Dierencentrum een overeenkomst aan. Gedurende (minimaal) vijf jaar geef je hetzelfde bedrag, het extra voordeel is het belastingvoordeel. Dat is voor jou of, als je wilt, voor het Haags Dierencentrum. Afhankelijk van je inkomen ontvang je maximaal 52% van de periodieke gift terug.

Met de ondertekende Overeenkomst Periodieke Gift en Betalingsvolmacht kan het Haags Dierencentrum op de afgesproken tijd en gedurende de afgesproken periode je gift incasseren. Een keer per jaar geef je bij de belastingdienst je gift op.

Wat te doen?

Om in aanmerking te komen voor belastingteruggave is een ingevulde en ondertekende Overeenkomst Periodieke gift en Betalingsvolmacht nodig. Download de formulieren, vul ze in en onderteken ze. Stuur ze in tweevoud op naar het Haags Dierencentrum, Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag. Wij vullen deze verder aan en sturen een exemplaar ondertekend retour.

Let op: je periodieke gift komt in aanmerking als aftrekpost vanaf de datum waarop de eerste termijn wordt voldaan. Aftrek kan alleen worden genoten als de betaalde bedragen en betalingstermijnen overeenkomen met de overeenkomst.

 

Rekenvoorbeeld

Mevrouw Smit verdient €30.000 per jaar en doneert €50,- per kwartaal aan het Haags Dierencentrum. De donatie is vastgelegd in een overeenkomst periodieke schenking. Mevrouw Smit valt in box 1 (40,85%), zij krijgt dan bij haar aangifte inkomstenbelasting € 81,70 retour van de belastingdienst. De schenking komt voor mevrouw Smit daarmee netto uit op € 118,30 terwijl het Haags Dierencentrum dankzij deze schenking het gehele bedrag van € 200 kan besteden aan de dieren. Deze berekening is een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voor meer informatie of het aanvragen van een overeenkomst kunt je contact opnemen met kantoor@haagsdierencentrum of bel 070-7470100. Of kijk op de site van de Belastingdienst.

Bereken hier uw voordeel.

Giften

Wil je liever geen donateur worden, maar wel iets geven voor de dieren? Dat kan, iedere gift is van harte welkom. Giften kun je overmaken op rekeningnummer NL05 INGB 0004 4181 83, t.n.v. Stichting Haags Dierencentrum, Den Haag.