fbpx

Raad van Toezicht

Het per 1 juli 2019 benoemde bestuur wordt gesteund, geadviseerd en gecontroleerd door de Raad van Toezicht die bestaat uit mr. Jack Willems (voorzitter), mr. Vincent van Aanholt (financiële zaken) en drs. Franca Jonquiere, DVM (dierenwelzijn).

Jack Willems, voorzitter

Sinds 1 april 2015 versterkt Jack Willems ons bestuur. Na een 25-jarige carrière als ondernemer in de financieel juridische wereld legt Jack Willems zich nu op zijn passies toe, daar waar zakelijk en privé elkaar overlappen.

Tot zijn passies rekent hij bijvoorbeeld Spanje en dierenwelzijn. Helaas hebben (nog) niet alle dieren het zo goed als zijn katten: Sia en Mees.

Met een terugtrekkende overheid en een meer fluïde donorachterban zal het HDC de komende jaren creatiever dienen te worden in het financieren van haar activiteiten. Vanuit de Raad van Toezicht hoopt hij daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En waar nodig zal hij het HDC ook op juridisch en fiscaal gebied sturing geven.

Per 1 januari 2020 is Jack Willems benoemd tot Voorzitter.

Vincent van Aanholt

Ik ben Vincent van Aanholt en samen met Jorinde heb ik 3 kinderen die nu nog naar de basisschool gaan.

Er zijn meerdere redenen waarom ik mijzelf graag wil verbinden aan het Haags Dierencentrum. Ik ben begaan met dieren en met dierenwelzijn, zo hebben wij zelf thuis katten uit het asiel. Verder is het Haags Dierencentrum een prachtig instituut met stevige wortels in het verleden, wel nu op weg naar een volgende levensfase.

Deze volgende fase vraagt om visie en brengt meerdere uitdagingen, onder meer op gebied van strategie en bedrijfsvoering. Vanuit mijn achtergrond wil ik daaraan graag bijdragen en van toegevoegde waarde zijn.

Franca Jonquiere

Franca Jonquiere is ongetwijfeld een van de weinige mensen die zich zowel Dierenarts als Mediawetenschapper kan noemen. Zo kan ze haar liefde voor film combineren met haar passie voor dieren en zich optimaal inzetten voor dierenwelzijn.

Binnen de Raad van Toezicht hoopt ze daar extra aan te kunnen bijdragen door haar ervaring en achtergrond.

Verder is ze trotse moeder van 1 dochter en wonen ze samen met hun 2 katten in Delft.