Bestuur

Het huidige bestuur van het Haags Dierencentrum bestaat uit

Cort van Dijk, Voorzitter

Marja Zuidgeest, Secretaris

Marc van Dijk, Penningmeester