fbpx

Nalaten aan onze dieren

Uw volledige gift komt ten goede van de asieldieren

Het Haags Dierencentrum is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daardoor wordt er geen erfbelasting geheven,  en komt uw volledige gift ten goede van de asieldieren.

U bent een dierenliefhebber, u heeft huisdieren gehad of misschien nog.

Tijdens uw leven heeft u al veel voor dieren kunnen betekenen, maar dat kan, als u er niet meer bent, ook nog. Heeft u daar wel eens aan gedacht?

Dieren zijn een kwetsbare groep, zeker als ze geen baas hebben, die hen verzorgt. Wij worden er dagelijks mee geconfronteerd.

Het Haags Dierencentrum vangt sinds 1877 honden en katten op die op straat zwerven. het zijn er zo’n 1700 per jaar, alleen al in de gemeente Den Haag. We vangen ze liefdevol op, ze krijgen de medische behandelingen die ze nodig hebben en uiteindelijk gaan we op zoek naar een nieuw thuis.  Zo krijgen dieren die aan hun lot werden overgelaten weer waar ze recht op hebben, een fijn honden- of kattenleven.

Staat u achter ons werk en zou u graag iets aan onze stichting nalaten? Dat kan, neemt u dan contact op met een notaris om het Haags Dierencentrum te benoemen in uw testament.

U kunt onze stichting benoemen als enige of (mede) erfgenaam. Uw vermogen komt dan na uw overlijden geheel of deels (door u vastgelegd) ten goede aan de asieldieren.

Doordat e.e.a. is vastgelegd in uw testament weet u zeker dat uw geld terecht komt bij wie u het wil.  Namens u kunnen wij dan weer een tijd voor de asieldieren zorgen.

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ook een legaat aan ons toekennen. In  uw testament wordt het door u aangegeven bedrag vastgelegd en dit wordt voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld aan ons overgemaakt.

Voor meer informatie, ook m.b.t. tot het achterblijven van uw eigen hond of kat, kunt u contact opnemen met onze bestuurder Inge Vercauteren, kantoor@haagsdierencentrum.nl of 070-7470100.