Nalaten aan onze dieren

Stichting Haags Dierencentrum is vrijwel volledig afhankelijk van donaties, giften, nalatenschappen en legaten voor de opvang en de verzorging van de ruim 1.700 zwerfkatten en – honden die jaarlijks in ons dierencentrum worden binnengebracht. 

Hier vinden ze een veilige en warme omgeving waar ze kunnen bijkomen van de omzwervingen en krijgen ze de verzorging die ze verdienen. Na een eerste check in de interne kliniek worden ze ingeënt en indien nodig gechipt. De eerste veertien dagen vangen wij de zwerfdieren op in opdracht van de gemeente Den Haag, dit is haar wettelijke taak. In deze veertien dagen heeft de rechtmatige eigenaar de mogelijkheid om het dier weer bij ons op te halen. Is dat niet het geval, dat gaat het eigendom over op het Haags Dierencentrum en zijn de verdere kosten tijdens het verblijf tot herplaatsing voor rekening van het HDC.

 

Intussen zijn onze ervaren en goed opgeleide medewerkers al aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat ’t de hond of kat aan niets ontbreekt en krijgt het dier indien nodig gedragstherapie en medische behandeling.

Alles stellen we in het werk om onze tijdelijke gast op een fijne manier weer vertrouwen te geven in een toekomst met een nieuw baasje. Maar zonder de support van onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers is er geen toekomst voor deze dieren.

Staat u achter ons werk en zou u graag iets aan onze stichting nalaten? Neemt u dan contact op met een notaris om het Haags Dierencentrum te benoemen in uw testament.

U kunt onze stichting benoemen als enige of (mede) erfgenaam. Uw vermogen komt dan na uw overlijden geheel of deels (door u vastgelegd) ten goede aan de asieldieren.

U kunt ook een legaat aan ons toekennen. In  uw testament wordt het door u aangegeven bedrag vastgelegd en dit wordt voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld aan ons overgemaakt.

Doordat e.e.a. is vastgelegd in uw testament weet u zeker dat uw geld terecht komt bij wie u het wil.  Namens u kunnen wij dan weer een tijd voor de asieldieren zorgen.

Het volledige bedrag komt ten goede van de asieldieren

Het Haags Dierencentrum is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daardoor wordt er geen erfbelasting geheven,  en komt uw volledige gift ten goede van de asieldieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie, ook m.b.t. tot het achterblijven van uw eigen hond of kat, kunt u contact opnemen met  kantoor@haagsdierencentrum.nl 

Wilt u met eigen ogen zien wat de opvang en verzorging van zoveel dieren nu concreet inhoudt, neem dan contact op voor een rondleiding  noorvansteden@haagsdierencentrum.nl

Meer weten? Vraag vrijblijvend onze brochure aan! Stuur een mail aan noorvansteden@haagsdierencentrum.nl