21/08/2021

REACTIE VAN HET BESTUUR

< Terug naar nieuws

Reactie van bestuur HDC naar aanleiding van publicaties in de media

Het bestuur van het HDC dat per 1 juli jl. is aangetreden, heeft met verbijstering kennis genomen van de negatieve berichten in de media en op social media. Ons is niets bekend over wantoestanden. Bij ons aantreden hebben we een zeer gemotiveerde ploeg medewerkers en vrijwilligers aangetroffen die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van de honden en katten die aan hun goede zorgen zijn toevertrouwd. Ondanks het feit dat de staat van het gebouw te wensen overlaat en vacatures moeilijk te vervullen zijn (hoe hard we ook ons best doen op de huidige arbeidsmarkt) zetten zij zich dagelijks volledig in voor de verzorging van de asiel- en pensiondieren. Dit heeft het bestuur zelf mogen ervaren.

Medewerkers en vrijwilligers zorgen ervoor dat honden en katten met vaak ernstige gedragsproblemen na een intensieve begeleiding weer veilig geplaatst kunnen worden bij een nieuw baasje.

In het alleruiterste geval wordt euthanasie toegepast. Dit kan helaas soms niet anders. De beslissing tot euthanasie kan verschillende redenen hebben. Het welzijn van het dier is daarbij altijd het uitgangspunt. Er rust een verantwoordelijkheid op ons voor de gezondheid van het dier. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de veiligheid van dier en mens in de maatschappij. Op basis van de genoemde zaken moet soms het lastige besluit worden genomen tot euthanasie. Hiervoor is jaren geleden al een beleid vastgelegd dat tot op heden nog steeds geldt. Vanuit verschillende disciplines worden alle opties besproken en afgewogen. Hieronder is een een toelichting op ons euthanasiebeleid opgenomen.

Wij herkennen ons absoluut niet in het beeld dat in de media wordt geschetst betreffende het euthanasiebeleid en deze berichtgeving raakt onze medewerkers dan ook zeer.

Natuurlijk zijn  in iedere organisatie verbeteringen mogelijk. Op basis van het onderzoek dat de Raad van Toezicht in 2o20 heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de genoemde klachtenbrief is een aantal verbeteringen doorgevoerd en wordt er gewerkt aan verdere optimalisatie binnen de organisatie. Het is altijd goed alert te blijven op processen die aangepast kunnen of moeten worden aan de dan geldende normen en regels.

Euthanasiebeleid Haags Dierencentrum

Tot euthanasie wordt alleen overgegaan als hier zwaarwegende redenen voor zijn.

Medisch: het HDC heeft gelukkig een eigen dierenkliniek met een team dierenartsen en paraveterinairs die er alles aan doen om ieder dier de beste medische zorg te geven. Indien nodig wordt de hulp van externe specialisten ingeroepen.

Helaas zijn sommige dieren er lichamelijk zo slecht aan toe dat er tot euthanasie besloten moet worden. Deze beslissing wordt genomen door de dierenartsen.

Gedrag: het HDC sluit honden en katten met ongewenst gedrag niet uit. Zij zijn ook welkom als ze bijvoorbeeld agressie vertonen naar mensen en/of soortgenoten. Ook de honden en katten met grote angst worden opgenomen. Het HDC heeft gelukkig een eigen team gediplomeerde en/of in opleiding zijnde gedragstherapeuten in dienst. Zij zullen er alles aan doen om de juiste diagnose te stellen en de daarbij behorende therapie in te zetten. Indien nodig wordt de hulp van externe gedragsdeskundigen ingeroepen.

Helaas is er bij sommige dieren zoveel misgegaan in het verleden dat niet ieder dier te “redden” is.

Indien het welzijn van het dier niet kan worden gewaarborgd of de veiligheid van andere mensen en/of dieren loopt gevaar, dan zullen wij onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

De euthanasie commissie (bestaande uit de operationeel manager, de dierenarts en een extern gedragsdeskundige) zal dan samen met de betrokken afdeling (honden of katten) tot een eenduidig besluit komen om het dier te euthanaseren.

Een besluit tot euthanasie is het aller moeilijkste en meest emotionele besluit voor onze medewerkers, dit omdat het in 99% van de gevallen gaat om een dier waar ze lange tijd mee bezig zijn geweest.