25/08/2020

Onderzoek i.s.m. Universiteit Utrecht

< Terug naar nieuws

Het SARS-CoV-2 bleek ook dieren te kunnen infecteren. De eerste berichten hierover kwamen ook uit China, waar tijdens deze uitbraak (zwerf)katten antilichamen tegen dit virus hebben ontwikkeld.

We weten dat sommige diersoorten gevoeliger zijn voor infecties met SARS-CoV-2 dan andere soorten. Vooral katten en nertsen kunnen geïnfecteerd worden. De kans op overdracht van het virus tussen dieren onderling verschilt per diersoort. In een experimentele infectieproef bleken katten onderling het virus wél te kunnen overdragen bij intensief onderling contact. De overdracht van dier naar de mens blijft zeldzaam. De grootste kans om als mens met dit virus besmet te raken, is door besmetting via een andere persoon.

Als echter met de vele preventieve maatregelen de overdracht van dit virus tussen mensen sterk gaat verminderen, is een virusreservoir vanuit dieren natuurlijk heel onwenselijk.

Om de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 in dieren te onderzoeken, heeft de Nederlandse overheid de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), de WUR (Wageningen University & Research) en het Erasmus MC gevraagd om verschillende populaties huisdieren te bemonsteren.

De faculteit Diergeneeskunde heeft Stichting Shelter Medicine gevraagd dierenopvangcentra uit te nodigen voor deelname aan dit onderzoek.

Wij als kliniek van het Haags Dierencentrum doen waar mogelijk mee aan onderzoeken van de Universiteit Utrecht. We hebben ook nauw contact met Stichting Shelter Medicine waarbij intercollegiaal overleg tussen asieldierenartsen bijdraagt aan kennisoverdracht tussen verschillende asielen in Nederland. Op het moment zijn we gevraagd om monsters op te sturen voor het onderzoek naar corona bij katten.

Het gaat in eerste instantie om de afname van een kleine hoeveelheid bloed. Hierin wordt naar antilichamen tegen het coronavirus gezocht. Als een dier antilichamen heeft gevormd, is dit een aanwijzing dat er enige tijd geleden een infectie met dit virus is opgetreden. Het is zo niet vast te stellen of de kat op dit moment het virus nog bij zich draagt. Daarom vindt er bij positieve katten vervolg onderzoek plaats. Hierbij wordt onderzocht of het virus op dit moment nog aanwezig is.

Dit onderzoek zoekt een antwoord op de vraag: hoe groot is het percentage asielkatten dat antilichamen tegen dit coronavirus heeft? Wij dragen hier graag aan bij en wij hopen zo een beeld te krijgen van het potentiële risico van overdracht van het coronavirus binnen een groep katten.