Belastingvrij schenken

Steunt u het Haags Dierencentrum al of bent u dit van plan? Daar zijn wij heel blij mee. Maar weet u ook dat u eenvoudig kunt profiteren van belastingvoordeel? U kunt giften die u als periodieke schenking aan een ANBI doet namelijk volledig aftrekken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan het Haags Dierencentrum. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u met het Haags Dierencentrum sluit waarin ook is opgenomen wanneer deze stopt.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

 Hoe werkt het?

U gaat met het Haags Dierencentrum een overeenkomst aan. Gedurende (minimaal) vijf jaar geeft u hetzelfde bedrag, het extra voordeel is het belastingvoordeel. Dat is voor u of, als u wilt, voor het Haags Dierencentrum. Afhankelijk van het inkomen ontvangt u maximaal 52% van de periodieke gift terug.

Met de ondertekende overeenkomst periodieke gift en betalingsvolmacht kan het Haags Dierencentrum op de afgesproken tijd en gedurende de afgesproken periode uw gift incasseren. Een keer per jaar geeft u bij de belastingdienst de gift op. Een notariële akte is niet (meer) nodig om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen.

Wat te doen?

Om in aanmerking te komen voor belastingteruggave is een ingevulde en ondertekende overeenkomst periodieke gift en betalingsvolmacht nodig. Download de formulieren, vul ze in en onderteken ze. Stuur ze in tweevoud op naar het Haags Dierencentrum, Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag. Wij vullen deze verder aan en sturen een exemplaar ondertekend retour.

Let op: de periodieke gift komt in aanmerking als aftrekpost vanaf de datum waarop de eerste termijn wordt voldaan. Aftrek kan alleen worden genoten als de betaalde bedragen en betalingstermijnen overeenkomen met de overeenkomst.

Rekenvoorbeeld

Mevrouw Smit verdient €30.000 per jaar en doneert €50,- per kwartaal aan het Haags Dierencentrum. De donatie is vastgelegd in een overeenkomst periodieke schenking. Mevrouw Smit valt in box 1 (40,85%), zij krijgt dan bij haar aangifte inkomstenbelasting € 81,70 retour van de belastingdienst. De schenking komt voor mevrouw Smit daarmee netto uit op € 118,30 terwijl het Haags Dierencentrum dankzij deze schenking het gehele bedrag van 200 euro kan besteden aan de dieren. Deze berekening is een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voor meer informatie of het aanvragen van een overeenkomst kunt u contact opnemen met of bel 070-7470100. Of kijk op de site van de Belastingdienst

Wilt u dat uw geld 100% voor de dieren wordt ingezet? Vul dan de formulieren in tweevoud in en stuur deze aan ons op.

Giften

Wilt u geen donateur worden, maar wel iets geven voor de dieren? Dat kan, iedere gift is van harte welkom. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL05 INGB 0004 4181 83, t.n.v. Stichting Haags Dierencentrum, Den Haag.

Organisatie

Als oudste en één van de grootste asielen van Nederland zorgen wij, met inzet van educatie en voorlichting, op professionele wijze voor de opvang en verzorging van alle aangeboden katten en honden uit de regio Den Haag in een diervriendelijk asiel en pension.

De individuele zorg voor het dier is de basis van ons beleid.

 

anbi

Apps

 

appstore1

google play1

Gegevens

Geopend van ma t/m zat van 12.30 tot 15.30

Lozerlaan 595
2544 MC Den Haag


070-3661806
http://www.haagsdierencentrum.nl

KvK: 41157013
RSIN: 002875019
BTW: NL002875019B01

IBAN: NL05 INGB 0004 4181 83
UBN: 6346579

NFDO